pijl

Lichaamsgerichte therapie

Door lichaamsgerichte therapie wordt het lichaamsbewustzijn bevorderd, de ademhaling verdiept en de vitaliteit versterkt.

Verdieping van de ademhaling heeft invloed op de balans van geven en nemen. U bent dan beter in staat om de levensenergie op te nemen en daar in vrijheid over te beschikken.

Als u goed luistert naar de taal van uw lichaam bent u beter in contact met uzelf en met de ander. U ontdekt welke krachtbronnen uw lichaam bevat.

Lichaamsgerichte oefeningen ondersteunen u bij het (opnieuw) herkennen van de signalen van uw lichaam. Door een voelbare verschuiving te laten plaatsvinden in het laten stromen van levensenergie, herstelt en hervindt uw lichaam zich.

Gewaarzijn van uw lichamelijke welbevinden,doorwerken en (vervolgens) verankeren in uw dagelijks leven.