pijl
  1. Je bent nu hier:
  2. Home
  3. /
  4. Therapie
  5. /
  6. contextuele therapie

Contextuele therapie

De contextuele benadering is ontwikkeld door dhr. I. Boszormenyi-Nagy. Het woord ‘context’ verwijst naar de dynamische verbondenheid van de mens met zijn betekenisvolle relaties over verschillende generaties. Deze relaties zijn bijvoorbeeld familie, gezin, werk,vriendenkring, kerk en andere maatschappelijke vormen.

We worden in alle opzichten door relaties bepaald. Relaties hebben invloed op onze ontwikkeling, op ons functioneren, op ons voelen, op ons lichamelijke gezondheid en ons sociaal functioneren.

In de onderlinge relaties kan de balans van geven en ontvangen verstoord zijn geraakt.

Door het maken van een familieplaatje komt er zicht op de verhoudingen en hoe iedereen daar een rol en positie in neemt. In dialoog met elkaar komt er beweging in de dynamiek en ontstaat er ruimte om zich vrij te gaan voelen in het maken van keuzes.

Door gebruik te maken van kracht- en hulpbronnen ontstaat er nieuwe ruimte voor creativiteit, veerkracht, duurzame ontwikkeling en persoonlijke groei.

Het zijn dikwijls relationele problemen die lichamelijke, psychische en sociale problemen veroorzaken.

Familieplaatje

Door samen een genogram te maken, dit is een familieplaatje, krijgt u inzicht in uw onderlinge familieverhoudingen en hoe dit doorwerkt in andere relaties. Door mijn manier van vragen stellen vindt er een verschuiving plaats in de manier waarop u naar situaties kunt kijken en handelen.